Պահանջարկի գին
15 650 AMD
Առաջարկի գին
16 050 AMD
Փակման գին
15 650 AMD

Ակբա բանկի տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ բանկի բաժնետերերին 2021 թվականի ընթացքում ձևավորված շահույթից վճարվել է ավելի քան 3,3 միլիարդ ՀՀ դրամի շահութաբաժին:

Ակբա բանկի 2022թ. բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշումների ամփոփագիրը կարող եք գտնել այստեղ
decore

Ինչու՞ դառնալ Ակբա բաժնետեր

quotes
Դառնալով ՀՀ խոշորագույն բանկերից մեկի բաժնետեր՝ Դուք կունենաք շահաբաժնի ստացման իրավունք և հնարավորություն՝ օգտվելու բաժնետոմսի գնի հավելաճից։ Բաժնետոմսը կտա նաև մասնակցության և ձայնի իրավունք Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմնում՝ Ընդհանուր Ժողովում։
Բաժնետոմսերի ցուցակումը կարգավորվում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով, Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով և Հայաստանի Ֆոնդային Բորսայի կանոններով
Արժեթղթերի հաշիվ հնարավոր է բացել նաև ցանկացած հաշվի օպերատոր հանդիսացող անձի միջոցով, իսկ բրոքերային ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կարելի է կնքել նաև ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից լիցենզավորված ցանկացած մասնագիտացված անձի հետ։